bipdrawsko herb

A- A A+

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, o zmianach w zasadach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

• 900 zł to nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny.
• Po przekroczeniu progu, świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium (zasada „złotówka za złotówkę”). Jednakże minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie może być mniejsza niż 100 zł.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego czyli od 1 października 2020r, a rokiem bazowym przy wyliczaniu kryterium dochodowego będzie rok 2019.
Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek na nowy okres rozliczeniowy, wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 sierpnia 2020r.
Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (tel. 943634421).